Byggnads
Chock-siffror från Byggnads kontroller

Vid kontroller av byggnadsställningar runt om i landet upptäcktes brister på fler än hälften. En del var så allvarliga att arbetet fick stoppas.