ExpanderaMera

Ökad säkerhet med nya ID06-kort

Med uppdaterade ID06-kort säkerställs kortinnehavarens identitet vilket minskar möjligheten att utnyttja svart arbetskraft.