Fråga Experten

Fråga Experten: Tät konstruktion?

Jag har sett att man i detaljplaner ibland kräver att grundkonstruktionen utförs med vattentätt material när marknivån egentligen är för låg (t.ex. för att klimatanpassa vid…


Fråga Experten: Betongen rätt blandad?

Vi bygger hus och har beställt slipat betonggolv på undervåningen. Nu har det visat sig att frilgolit från isoleringen har flutit upp och kommer fram vid…


Fråga Experten: Avjämna fallet?

Vi har en betongplatta som är gjuten 1962. Plattan är gjuten med trattformat fall. Vi ska nu ställa en pool i glasfiber på plattan och funderar…


Fråga Experten: Grundmur för carport?

Jag tänker bygga en carport, ca 6x12m, med 3 täta träväggar och en öppen långsida med några stolpar som stöd för taket. Idag är matjorden borttagen…


Fråga Experten: Laga sprickor?

Vi bor i en gammal villa och ska byta värmesystem från vedpanna till bergvärme. När de borrade så gick något fel nere i backen så vår…


Fråga Experten: Gjuta i vatten?

Har tagit över ett gammalt båthus som ligger i Vättern -altså inte saltvatten. Det vilar på delvis raserade stenkistor och en del betongfundament som är i…


Fråga Experten: Laga vittrad betongmur?

Betonggrundmuren på mitt sluttningshus har vittrat in till armeringen. Hur går jag bäst tillväga för att laga detta? Storleken på skadan är cirka en halv kvadratmeter. /Lars Wall Skadan du beskriver går att laga men vi brukar inte svara direkt på den här typen av frågor då det finns så mycket fakta som vi inte har tid att samla in. Jag ber dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Erik VigghFråga Experten: Vibrexit?

Vi går Samhällsbyggnad på KTH och gör ett projekt som involverar ett flerbostadshus som byggdes 1955 i Rågsved. På konstruktionsritningarna har vi hittat ett mystiskt material…


Fråga Experten: Fuktproblem med prefabricerat?

Har en prefabricerad ytterväggskonstruktion för flerbostadshus bestående av betongelement/mineralullsisolering/lättbetong och fasadskikt av puts liknande fuktproblem som ”enstegstätade putsfasader på regelstomme”? /Kjell Fasader som skadats är lätta väggar…