IndustrifaktaRekordsiffror från Industrifakta

Den genomsnittliga prisnivån för sålda småhus har ökat med lite drygt 25 procent sedan 2013. Industrifakta presenterar aktuella indikatorer som speglar situationen på bygg- och fastighetsmarknaden…


Betongbranschen går på högvarv

Den svenska betongbranschen går på högvarv. Det är en utveckling vi har sett de senaste åren och som nu bekräftas av en ny sammanställning av…


Uppgång för husbyggnad och underhåll

Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar och löpande byggnadsunderhåll visar en ökning med nästan 20 procent i årstakt enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport. – Vi ser…


Fortsatt högtryck men bromsande tillväxt

Industrifaktas konjunkturmätning visar att högtrycket i byggbranschen består, men att den starka tillväxten kan vara på väg att bromsas upp. Det senaste halvåret har arbetsvolymen…