Oskar EspingFråga Experten: Slipa golvet?

För att ett betonggolv skall få en hård, plan och slät yta behöver betongen antingen maskinglättas eller slipas.