Oskar Esping


Fråga Experten: Materialdata på betong?

Jag har en fråga om materialdata på betong. Betongen i fråga: SS-EN 206-1,SWESTD C30/37 S4 DMAX16, STDCEM X0, XC1. Och jag försöker göra en hållfasthetsberäkning, men hittar inte…