PEABProjektet: Knuten i Olskroken

Järnvägsknuten Olskroken i Göteborg byggs om för närmare tre miljarder kronor. Varje dygn passerar 660 tåg.