prefab


Tensta Torn färdigt för inflyttning

Tensta Torn, ett höghus 243 med studentbostäder, står nu färdigt för inflyttning. Den 22 april blir det invigning tillsammans med lokala artister och företagare som…


Kortare bilköer med nytt system

Strängbetong har lanserat ett byggsystem för broar som baseras på prefabricerade och förspända brobalkar i olika utföranden. Med en spännvidd på 8–30 m lämpar sig balkarna för…