regeringenDelvis privata projekt oftare klara i tid

I oktober 2015 tillsatte regeringen en kommitté för att utreda alternativa sätt att finansiera större offentliga infrastrukturinvesteringar. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, fick uppdraget att…


”Vi är kapabla att reda ut problematiken”

I förra veckan besökte bostadsminister Peter Eriksson Riksbyggen där han presenterade ett 22-punkters program för att stävja bostadskrisen och fick lära sig om klimatsmart betong. Enligt Peter Eriksson…


”Ett antal bra och intressanta förslag”

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård är positiv till att regeringen fokuserar på livscykelperspektivet och långsiktigt hållbara byggnadsverk, men hon saknar ett helhetsgrepp. – Menar regeringen…Boverket ser över serietillverkade hus

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att se över kontrollen av serietillverkade hus. Uppdraget, som ingår i regeringens bostadspaket, har som syfte att…


Regeringen utser samordnare

Regeringen vill säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet i arbetskraften inom byggbranschen för ett ökat bostadsbyggande. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har utsett Pia Enochsson…


Måndagsbloggen: Peter esteten!

Peter Eriksson har knappt börjat som bostadsminister innan han tar förvånasvärt starka ståndpunkter. Medan hans föregångare ödmjukt har lyssnat in och tagit till sig den…


Samordnare ska säkra kapaciteten

Regeringen ska utse samordnare med uppdrag att se över åtgärdsbehovet för att utbudet av arbetskraft inom byggbranschen ska kunna säkerställas ovh motsvara den förväntade efterfrågan…