Schwenk


Schwenk köper Cemex!

Tyska cement- och betongtillverkaren Schwenk köper upp Cemex verksamhet i de baltiska och nordiska länderna. I köpet ingår cementfabriken i Broceni i Lettland samt de…