Svensk Betong


Betongveckan har startat!

Branschen firar med en ”Betongvecka” som har Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft som tema.

Fortsatt ökning av betongproduktionen

Betongproduktionen i Sverige fortsätter att öka även under årets andra tertial. Svensk Betongs betongindikator visar en ökning med åtta procent.