Svensk BetongBetongveckan har startat!

Branschen firar med en ”Betongvecka” som har Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft som tema.

Fortsatt ökning av betongproduktionen

Betongproduktionen i Sverige fortsätter att öka även under årets andra tertial. Svensk Betongs betongindikator visar en ökning med åtta procent.
Debatt: Upprörande träbyggnadsstrategi!

Regeringen skriver i ett pressmeddelande idag att de vill se ett ökat trähusbyggande eftersom det ger lägre byggkostnader och minskad klimatpåverkan. I pressmeddelandet uttalar sig…