Sveriges ByggindustrierNy guide hjälper byggföretag

Sveriges Byggindustrier presenterar en guide med konkreta tips till byggföretag vid anlitande av underentreprenör.