Sveriges Byggindustrier

Innelistan vecka 33

Varje vecka presenterar Tidskriften Betong en lista över vad som är hetast just nu ur en betongvinkel.”Utbyggnad av infrastrukturen viktig pusselbit”

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur men tillväxttakten saktas ner av en svagare inhemsk efterfrågan under perioden 2017-2018. Även bygg-investeringarnas kraftiga uppgång mattas eftersom bostadsproduktionen…Fortsatt stark byggkonjunktur

Tillväxttakten i svensk ekonomi avtar men byggkonjunkturen ser fortsatt stark ut. I många kommuner går fortfarande bostadsbyggandet för högtryck. – Det är nybyggandet av flerbostadshus…


Byggandet av flerbostadshus mot rekordnivåer

Trots bromsande ekonomisk går tillväxtbyggindustrin starkt.  Sett till hela prognosperioden 2016-2017 stiger bostadsinvesteringarna tack vare ett flerbostadshusbyggande i nivå med miljonprogrammets dagar. Uppgifterna kommer från en…