Tågoperatörerna

De vill ha ett ”betongbeting”

Branschföreningen Tågoperatörerna uppmanar staten att agera som katalysator för betongindustrins omställning till fossilfrihet.