TrafikkontoretNy bågbro i Stockholm

Den gamla bron över stambanan i Västberga ersätts med en bågbro i stål med betongfarbana.