VTI


Delvis privata projekt oftare klara i tid

I oktober 2015 tillsatte regeringen en kommitté för att utreda alternativa sätt att finansiera större offentliga infrastrukturinvesteringar. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, fick uppdraget att…