Hem Kunskapsdagen 2020

Kunskapsdagen 2020

Kunskapsdagen 2020Förra årets succé Kunskapsdagen, där de nominerade till priset Roger föreläser för jury och allmänhet, upprepas i år.

Den 10 september startar vi kl. 09.00 och håller på hela dagen. Du kan se hela programmet eller välja de föreläsningar du vill.

Länk till livesändningen >>

Program 2020

Årets Arbetsmiljöpris
Sponsor:
Svensk Betong

Feras09.00 Feras Almawed, NCC, Projekt Hangar 5,
Feras Almawed, är en aktiv personlighet inom säkerhet/arbetsmiljö lokalt ute på Hangar 5. Han är mycket aktiv med information om säkerhetsregler och påminnelser till alla yrkesgrupper inom projektet. Han håller informationsmöten för nya inom projekt för att förebygga allvarliga olyckor i samband med kända riskmoment.

Han har genom sitt konsekventa agerande, förebyggt många arbetsolyckor genom att upplysa och påminna om gällande PPE och säkerhetsregler. Detta trots att det ibland kan vara tufft att påminna och konsekvent agera vid tillfällen då personal inte använder till exempel skyddsutrustningen. Han lyfter även de goda exemplen, då personal gjort bra insatser och har så kallade Safe Talks med syfte att lyfta personer som gjort bra agerande kopplat till säkerhetsbeteende.

09.15 Gian-Claudio Marinoni, Skanska, Projekt BSII, Barkabyfältet
Projektet BSII är ett anläggningsarbete inom Barkarbystaden delprojekt 2. Gian-Claudio som produktionschef har med sitt team och med byggherren Järfälla kommun i ryggen gjort ett aktivt val att arbetsmiljön ska vara så bra som möjlig.

Arbetsmiljö, trygghet och säkerhet betyder något, det är inte bara en skrivning i ett bortglömt policydokument. Gian-Claudio har agerat bestämt och med trygghet och säkerhet i första rummet som chef och BAS-U när det gäller misstänkta markföroreningar, dolor i fyllnadsmaterial, Coronasmittan, incidenter, samordning med andra byggherrar med mera.

Det som imponerar är att Gian-Claudio på ett prestigelöst och otvunget sätt kan ta upp en fråga med arbetsmiljöspecialister och bolla lösningar och faktiskt lyssnar på de råd han får. Det kräver mod att arbeta med specialister.

Projektet är olycksfritt och stämningen är väldigt god. Skyddsombuden har ett tydligt mandat och medarbetare känner en trygghet i att ”man bryr sig om varandra” Alla byggarbetsplatser skulle vara som den här, då skulle vi ha 0 skadade”.

09.30 Säkerhetsparken, Byggbranschens säkerhetspark
Med Finland som förebild har man under två års tid arbetat för att ta fram Byggbranschens säkerhetspark. Parken har idag 16 stationer med cirka 20 scenarion som man reflekterar och diskuterar kring. Man har till dags datum genomfört utbildningar för ca 650-700 personer i säkerhetsparken.

Efter genomförd utbildning så har utvärderingar gjorts med väldigt goda resultat. Vi har utbildat beställare- projektör- entreprenör- yrkesarbetare-uthyrare. Vilket gör att vi kan förmedla budskapet över hela kedjan. I utvärderingar påtalas det att vi har en bra bredd och att det är stor skillnad på att diskutera och reflektera över verkliga scenarion och stationer.

Thomas Lundberg09.45 Thomas Lundberg, Thomas Betong
I april 2019 började Thomas Lundberg och hans team på Thomas Betongs tre prefabfabriker ett arbete med att få in fler riskobservationer. Företaget har tampats med olyckor som grundade sig i bland annat beteende och attityder samt brist på kunskap hos personalen i fabrikerna.

Genom att sätta nåbara mål för antal riskobservationer och kontinuerligt följa upp dem har de lyckats hålla i en positiv trend i drygt ett år. Arbetet med riskobservationer har bidragit till att säkerhet och arbetsmiljö generellt har hamnat högre upp på agendan och vi märker av en större medvetenhet och förståelse i teamen. Fler börjar förstå att säkerhet inte är något projekt utan att det är något vi alltid jobbar med.

Christian Silvasti10.00 Paul Karlsson, Abetong och Christian Silvasti, Produktionslyftet
Abetong H-fabriken påbörjade Produktionslyftet våren 2019. Utvecklingsprogrammet inom Produktionslyftet är 18 månader och har hittills startats på cirka 300 företag och arbetsplatser. H-fabriken är en av de arbetsplatserna. Ledningen ville med satsningen uppnå den säkraste arbetsplatsen, mest engagerade medarbetarna, rätt kvalitet, bästa produkten och bästa leveranssäkerheten.

Rätt utan risk, rätt från mig och rent från mig har varit tre vägledande områden. Med fokus på ledarskap och att ta bort slöserier har resultaten varit starka inom alla områden inklusive arbetsmiljö. Det handlar om att skapa hållbara, effektiva verksamheter med ett ledarskap som engagerar, motiverar och visar vägen.


Nominerade till Betonggalans Jämställdhetspris
LKAB, Jan Malmberg och Johanna Söderström.

Årets Jämställdhetspris
Sponsor:
Betongindustri

10.15 Jan Malmberg, Byggföretagen
Fler tjejer än någonsin har valt Bygg- och anläggningsprogrammet i Norrköping i senaste årens gymnasieval efter att Jan Malmberg på Byggföretagen dragit igång en satsning på en återkommande byggmässa.

Branschen behöver mångfald och vill man attrahera tjejer behöver man locka dem med att visa att det är ett kul jobb som passar alla. Genom att låta tjejer prova på flera yrken på mässan och prova att köra maskiner och aktivt uppleva hur det är att arbeta i branschen har fler tjejer kunnat identifiera sig med yrkesvalet.

10.30 Johanna Söderström, Operose
Efter 20 år i klädbranschen bytte Johanna Söderström yrke. Hon skulle renovera hus men insåg snart att utbudet för kvinnliga arbetskläder var obefintligt. Det självklara var inte självklart och Johanna bestämde sig för att starta klädesmärket Operose, där kvinnan står i fokus.

Att arbeta som kvinna i ett mansdominerande yrke kan ha sina svårigheter, som att bara hitta arbetskläder. Johannas vision är att förändra förutsättningarna för kvinnor så att de ska kunna utföra sina yrken på samma villkor som sina manliga kollegor och därmed även ha rätten till funktionsdugliga och väldesignade arbetskläder.

Kvinnor har en större individuell skillnad i kroppsform än män och att då nöja sig med herrkläder i mindre storlekar är inte hållbart, för att inte tala om arbetsbyxan för gravida, som vid uppstarten av Operose var obefintligt. Än idag är utbudet på kvinnliga arbetskläder begränsat hos återförsäljarna eller saknas helt och därmed gör Johanna Söderström det självklara självklart!

10.45 LKAB
LKAB är genom sitt dotterbolag LKAB Berg & Betong världens största producent av sprutbetong. Bolaget är 130 år gammalt och startade i en tid då det endast var aktuellt för män att arbeta i gruvan. Idag 2020 har LKAB lyckats få en status på, 24-76 procent kvinnor inom koncernen och inom chefsorganisationen 23 procent.

Förutom att det är bra gjort, så är det mest intressanta kanske att själva syftet med att arbeta så målmedvetet med att öka denna siffra, är att själva företaget har insett att de aldrig kan nå sina långsiktiga mål, utan att skaffa sig en så stor mångfald det bara går bland de anställda, inte minst mellan könen.


Nominerade till priset Årets Montageledare
Från vänster: Joakim Vaerum, Sven-Ove Lindgren, Fredrik Johansson och Oskar Olausson.

Årets Montageledare
Sponsor:
Bemix

11.00 Sven-Ove Lindgren, PrefabMontage S-O
Mycket rutinerad montageledare som jag jobbat ihop med på flertalet stomentreprenader bl.a. Lidl Huvudkontor Barkarby, Comfort Hotell Västerås, Polishuset i Rinkeby etc. Linken är extremt duktig på att skapa en god stämning på arbetsplatsen och få alla både underentreprenörer och beställare att dra åt samma håll trots att det ibland finns stora utmaningar att hantera. Har aldrig upplevt att han lämnat en arbetsplats utan höga betyg från beställaren.

11.15 Joakim Vaerum, MonPre
En ung och driven montageledare som genomfört flertalet stora och komplicerade stommontage såsom Högbytorp Kraftvärmeverk, ett montage som pågick i över ett år och ibland med flera kranar parallellt.

Andra projekt som Joakim Vaerumhar jobbat i är Molnbydepån åt SL i Vallentuna samt nu senast Lindbackaskolan i Lindesberg. Hans styrka är att alltid göra sitt yttersta för att klara uppsatta mål och tider samt att han alltid får sitt montagegäng att jobba säkert och effektivt.

11.30 Oskar Olausson, N.E Stubbelid
En mycket erfaren montör som har varit med i många år, både i Norge och Sverige. Är det något specialmontage är Oskar förstavalet för att lösa det.

Oskar är mycket omtyckt av beställarna då han alltid utför det ” lilla extra ” för byggaren. Han ser aldrig något problem med montaget, bara lösningar, och har varit med på de stora projekten som Kynningsrud Prefab har utfört under senare år.

11.45 Fredrik Johansson, CarlGustav Solutions.
Fredrik Johansson är lugn, tekniskt duktig och är populär bland kunder och medarbetare. Han har varit montageledare för Riksarkivet i Stockholm, Allégården i Sunne och det 22 våningar höga Hotel K20, Göteborg.

12.00-12.30 Paus


Nominerade till priset Årets Betongentreprenör
Från vänster: Tony Hammar, Nenad Blagojevic, Conny Silén och Fredrik Player.

Årets Betongentreprenör
Sponsor:
Swerock

12.30 Conny Silén, BYGG R1
Conny är platschef på bygget Sturebyskolan som är en konceptskola åt SISAB inom befintligt skolområde vid Sturebyskolan. Byggstart sommaren 2019. Skolan kommer tas i bruk vårterminen 2021. Conny är alltid engagerad, visar hänsyn till miljön och arbetsmiljön samt mycket kunnig på betong.

12.45 Nenad Blagojevic, Gnesta Bergbyggare
Nenad är ett bergsäkert val med goda betongkvaliteter och likt betongens goda egenskaper som styrka och hållbarhet, nomineras Nenad just för sin STYRKA att ständigt visa ett engagemang och drivkraft för branschen, sina kunder och kollegor. Att våga spränga bort det som inte är riktigt bra, utveckla och verka innovativ för att kunna förstärka med något nytt och ännu bättre.

Med lång erfarenhet, bred kunskap inom betong och med ett ledarskap ges resultat, proffsiga utföranden, breda kundnätverk och en teamkänsla både internt som externt.

Nenad är en god förebild i branschen som ger lång livslängd och skapar hållbarhet tillsammans med sina kollegor. Han är bland annat ansvarig för samtliga sprutbetongarbeten på alla större projekt i Sverige, bland andra Getingmidjan och förbifarten i Stockholm.

13.00 Tony Hammar, Silfverhammar Bygg
Tony Hammar nomineras för sitt utomordentligt utförda arbete för Frijo i fastighetsprojektet Sergelstan. Tony har visat på mycket god hantverksskicklighet där noggrannhet har genomsyrat allt. Han har detaljplanerat, drivit projektet framåt och fått till ett riktigt bra lagarbete med alla inblandade. Den röda betongen har stått i fokus. Här var det extra viktigt att minimera kalkutfällningar.

Det krävdes en hel del beräkningar för att de enorma betongväggarna i SKB, självkompakterande husbetong, som ska ge den röda paviljongen stabila, hållbara och vackra väggar – ett arbete Tony och hans lagkamrater utfört med bravur.

13.15 Fredrik Player, Player AB
Fredrik nomineras för sitt engagemang för branschen, för proffsiga utföranden, sitt breda kundnät och sin ”betongiga” personlighet. En förebild för alla unga yrkesmän i branschen. Fredrik har utfört en mängd specialgjutningar och specialformning på Solna United med unika gradänger och trappor i olika färger och miljöer. Han har även tagit hand om en del specialgjutningar på nya Hisingsbron i Göteborg. Fredrik är även bland de bästa i landet på mönsterbetong.


Betongarkitekter
Från vänster: Ola Broms Wessel, Rebecka Bebben Andersson och Andreas Forsberg.

Årets Betongarkitekt
Sponsor:
Pigmentec

13.30 Rebecka Bebben Andersson, Teknikhus längs Kistagrenen
Hur och vad kan man göra med triviala tekniska byggnader som dyker upp här och där i vårt urbana landskap? Projektet ”Teknikhus längs Kistagrenen” är ett nyskapande, lustfyllt och humoristiskt svar på denna fråga. En byggnad av enklaste funktionella form, uppbyggd av fasadelement med grafisk betong. Elementen är fyllda av en expressiv svartvit bildvärld med associationer till graffitikonsten eller som en konsthistoriskt blink till offentliga verk i betong av storheter som konstnärerna Siri Derkert eller Pablo Picasso.

13.45 Ola Broms Wessel, T-huset
De obebyggda tomterna i storstadsregionerna är ofta branta sluttningar, som när de exploateras släntas av till oigenkännlighet. T-huset visar på ett drastiskt annorlunda förhållningssätt till topografin. Huset tar så litet markyta som möjligt i anspråk samtidigt som det utnyttjar byggnadsindustrins metoder för storskaliga projekt; sprängning i tre plan och prefabricerade betongelement.

Betongen är ett sunt val, då det står emot bra mot fukten i utrymmet mellan berg och hus. Huset visar även på betongens statiska möjligheter med symmetriska utkragningar på översta våningen. Betongens krattade yta anspelar på de omkringliggande trädens bark och gör att huset fångar ljuset på ett fint sätt.

14.00 Andreas Forsberg, Villa Sanda
Paviljongen är en byggnadstyp som man associerar med ett slags festlig lätthet – materialet betong däremot brukar vi förknippa med begrepp som ”tyngd” och ”massivitet”. Kan då en paviljong vara byggd av det tunga materialet betong? Tittar man på Villa Sanda är svaret ”självklart!”: En byggnad som är lätt och tung på samma gång.

Frontalt betraktat uppfattar man huset som en öppen, precist komponerad abstrakt skulptur av horisontella och vertikala ytor som svävar ovanför marken. I förkortningen, och i synnerhet på byggnadens hörnpartier, framstår fasadens beståndsdelar däremot som en tung skulpterad massa som kraftfullt framhäver betongens plastiska kvalitet.


Vem blir Årets Betongforskare?
Från vänster: Teresa E Chen, Erik Gottsäter och Andrzej Cwircen.

Årets Betongforskare
Sponsor:
Sika

14.15 Teresa E Chen, Chalmers
Har arbetat med hybridarmerade betongkonstruktioner i kloridhaltig miljö och inverkan på beständighet, säkerhet och livscykelkostnader (BBT/TrV). Bl.a. har korrelationen mellan sprickor och lokal korrosion undersökts och kvantifierats och inverkan på armeringens mekaniska egenskaper har beskrivits.

Den effekt den lokala korrosionen har på deformationskapaciteten (moment-rotation / last-nedböjning) har analyserats m.h.a. en nyutvecklad analytisk modell där en icke-linjär lokal modell beskriver varje sprickzon med dess korrosionsegenskaper.

14.30 Erik Gottsäter, LTH
Har undersökt tvångslaster i betongbroar, med fokus på temperaturpåverkan/ändringar. I den här studien undersöktes temperaturskillnader mellan konstruktionsdelar i plattrambroar, för att ett mer detaljerat lastfall skulle kunna föreslås för den aktuella konstruktionstypen. Temperatursimuleringar gjordes med en finita-elementmodell av plattrambroar samt intilliggande jord och fyllnadsmaterial.

Modellen validerades genom att temperaturen mättes och simulerades i ett givet brotvärsnitt under ett års tid. Därefter användes modellen för att ta fram nya lastvärden med klimatdata från olika platser i Sverige. Dessutom undersöktes sprickvidder orsakade av tvångseffekter med en finita-elementmodell med ett olinjärt materialsamband för dragen betong. Modellen kan beskriva den minskning av tvång som uppsprickningen ger upphov till, och har validerats med hjälp av försök som genomförts i tidigare forskning.

14.45 Andrzej Cwircen, LTU
Har rrangerat en internationell konferens i Luleå i december 2019. Andrzej har fått igång en imponerande betongmaterialforskning, speciellt på de mindre beståndsdelarna, men även när det gäller betongmaterialet och dess tillämpningar. Labbet har fått ett lyft – bland annat SEM.


Ung & Tung-nominerade 2020
Från vänster: Harald Anvarsson, Rebecka Adolfsson och Martin Hesselroth.

Ung&Tung
Sponsor:
Prefabbyggarna

15.00 Martin Hesselroth, Kynningsrud Prefab, 26 år
Martin började som montör på Kynningsrud Prefab 2013. Han kom snabbt in i rollen och blev inom kort ledande montör. Han är extremt målinriktad gällande prestation, framdrift, tider och säkerhet och lämnar inget åt slumpen.

Martin Hesselroth har varit ledande montör på bland annat Mölndals galleria, som omfattade ca 58 000 kvadratmeter bjälklag samt bärande fasader och mestadels betongpelare och stålbalk. (ca 90 miljoner kronor). Han var även ledande montör på Kungälvs Sjukhus hus 16-19 som omfattade ca 30 000 kvadratmeter bjälklag med bärande terazzoslipade fasader samt samverkansstålstomme. (ca 120 miljoner kronor).

I början av 2019 blev han montageledare och driver nu sina egna montage med fast och stadig hand. Levererar alltid rätt kvalité i rätt tid. Hans nuvarande projekt är Järnbrott Boihop åt AF Bygg, sex plan bostadshus om ca 2700 kvadratmeter med bärande fasader samt innerväggar.

15.15 Harald Anvarsson, Belstroj, 29 år
Harald Anvarsson är en målmedveten och vetgirig ingenjör med fokus på betong. Han har med ett stort intresse och nyfikenhet för samhällsbyggandets bästa råvara, missionerat i betongens tjänst och lämnar ingen sten orörd. Harald har också med stor entusiasm initierat skapandet av en introduktionsfilm om betong. Filmen kommer användas för att organiserat kunna utbilda och höja den teoretiska kompetensen om betong bland Belstrojs anställda.

Trots sina unga år, blir 29 år i april, har han redan jobbat med några av Belstrojs största projekt: Handen bussterminal och Kapellskär reningsverk. Och gjort det på ett mycket bra sätt. Genom sin lust att utveckla och förbättra bidrar han till nya arbetssätt som lyfter företaget. Senaste idén som Harald drivit igenom och som kommer introduceras brett på hela företaget är dagliga säkerhetsgenomgångar med utgångspunkt från en White board-tavla med identifierade risker. Allt översatt även till polska och ryska.

15.30 Rebecka Adolfsson, WSP, 29 år
Rebecka har sedan 2018 agerat som uppdragsansvarig och projektör för två deluppdrag i projekt ”E01 – Olskroken planskildhet”. Rebeckas deluppdrag utgör två delar av den ca 600 meter lång järnvägsbron Godstågsviadukten (GTV).

Det ena delprojektet (GTV-4) ett är ett ca 60 meter långt betongtråg som ansluter en ca 100 meter lång dubbelspårs järnvägsbro försedd med en kryssväxel. Det andra delprojektet (GTV-1) består utav en rivning av en befintlig sektion av en järnvägsbro och en inkoppling till den nya järnvägsbron.

Rebecka Adolfsson har på ett mycket förtjänstfullt sätt lett sina minst sagt komplexa delprojekt, under stundtals mycket pressade omständigheter då produktionen legat projekteringen hack i häl. Rebecka har visat prov på en förmåga att på ett mycket rationellt sätt bryta ner tillsynes oöverskådliga moment, till att kunna fördela ut mycket väldefinierade arbetsuppgifter till sitt konstruktionslag.


Årets Betongkonstruktör
Från vänster: Anders Carne, Athanios Giannimaras och Jonas Green.

Årets Betongkonstruktör
Sponsor:
Linotol

15.45 Jonas Green, Skanska
Jonas ständiga strävan efter en optimal lösning där hänsyn tagits flera perspektiv leder till framgångsrika projekt En konstruktion är inte klar innan den genomlysts från alla håll produktionstekniskt, konstruktivt, ekonomiskt och inte minst med hänsyn till arbetsmiljön. Detta helhetstänk leder till robusta lösningar som fungerar även när förutsättningarna förändrats. Denna strävan har lett till att Jonas har varit med och lett utvecklingen av produktionsmetoder som verkligen prövats i verkligheten.

Stegvis flyttar Jonas fram gränsen för vad som anses vara praktiskt genomförbart. Jonas helhetstänk, utan att glömma detaljerna, bäddar för framgångsrika projekt.

16.00 Athanasios Giannimaras, Kåver & Mellin
Förnyelsen av Forsgrénska Medborgarhuset ett hus för ”kropp själ och bildning” till dagens krav gällande brand, akustik, tillgänglighet och arbetsmiljö har ställt stora krav på alla involverade parter.

Att i en kulturhistoriskt känslig miljö kunna anpassa byggnaden till moderna krav har ställt utomordentligt höga krav på en mycket bred kompetens vad gäller materialkunskap konstruktiva lösningar och sinne för detaljer. Arbetet har krävt en stor förståelse för dåtidens byggmetoder.

Athanasios har tagit sig an denna komplexa uppgift med stor energi och mycket kunnande. Han har utforskat och noggrant studerat varje detalj för att möjliggöra denna spännande ombyggnad.

16.15 Anders Carne, Sweco Structures
Anders Carne, uppdragsledare för om- och utbyggnaden av Henriksdal- och Sicklaanläggningen, leder prestigelöst arbetet i det komplexa och multidisciplinära projektet när Stockholm Vatten och Avlopp utökar kapaciteten för Stockholms avloppsrening.

Uppdraget med Stockholms Framtida Avloppsrening innehåller mycket stora betongvolymer med stora inslag av komplicerade betongkonstruktioner med dimensionering för extremt höga belastningar, vattentryck, vattentäthet och betong i miljöer som hanterar kemikalier. Inte minst läggs stor vikt på hantering av äldre betongkonstruktioner som behöver utredas och renoveras.

Även samverkan mellan betong och stål är en del av vardagen. Uppdraget har även ett stort fokus på hållbarhet där det föreskrivs miljöbetong och stor kraft läggs på byggkostnad, genomförbarhet och tidsplanering.


Årets Miljöpris
Vasakronan, Trafikverket och Skanska.

Årets Miljöpris
Sponsor:
Basf

16.30 Skanska
Skanska visar med grön betong hur det är möjligt att halvera klimatpåverkan från betongen i en rad applikationer; från tuffa garagemiljöer till golvet och väggarna.

Med sin gröna betong tar också Skanska aktivt initiativ i egenskap av såväl betongleverantör, som beställare och entreprenör. Utvecklar och paketerar produkter som beställare tryggt vill kunna köpa och skapar goda exempel. Sänker betongens koldioxidutsläpp med upp till hälften – utan att göra avkall på varken livslängd eller kvalitet.

Och det som riktigt imponerar är hur de kommunikativt lyfter fram detta gentemot marknaden och mot beslutsfattare. Hur de går längre än beställarkraven och hur de övertygar projektägaren att faktiskt beställa den gröna betongen. Skanska nyttjar sin styrka i värdekedjan på ett föredömligt sätt.

16.45 Vasakronan
I projektet Sergelhuset synliggör Vasakronan, med ett strukturerat och drivande hållbarhetsarbete, det hållbara i att återanvända en betongstomme och förlänga dess livslängd. Inför den omfattande renoveringen ville man återanvända så mycket som möjligt av den befintliga byggnaden – endast betongstommen fick stå kvar.

I samverkansprojektet har alla aktörer i en genomtänkt process arbetat för maximal cirkularitet och minimerad resursförbrukning. I projektet visas hur oerhört mycket betongmassor och annat byggmaterial som i ett projekt kan återanvändas för att skapa något bättre, effektivare och vackrare. Med kanske Sveriges mest centrala läge, är effektiv logistik viktig, där återbruk kan bidra till att begränsa transporterna in och ut från byggarbetsplatsen.

Projektet miljöcertifieras inom LEED med målsättningen Platinum. Betongen ges en ny livscykel i det nya kontorshuset som nu tar form och Vasakronan visar att återbruk är möjligt. En föregångare och cirkulärt så det förslår!

17.00 Trafikverket
Trafikverket visar att stenhårda offentliga upphandlingar verkligen kan vara pådrivande för en hållbar omställning, när man ställer tydliga, avgränsade och uppföljningsbara krav. Trafikverket har gått före och har sedan lång tid stegvis infört, följt upp och utvecklat klimatkrav.

Under 2019 infördes ett delmål till 2030 med krav på minst 50 procents reduktion av klimatpåverkan med bonus för upp till 100 procents reduktion av klimatpåverkan i projekt och järnvägsmateriel.

Trafikverkets klimatkrav har tagits fram med stöd av forskning och utveckling som gjorts i samverkan med byggbranschen. Det har på flera olika sätt skapat goda förutsättningar för betongbranschens långsiktiga arbete med klimatförbättrad betong – inte minst möjligheten att använda alternativa bindemedel i anläggningsbyggandet.

Om andra statliga myndigheter tar efter, har vi i ett slag kommit långt närmare de mål vi som vårt samhälle satt upp.