Hem Fråga Experten Fråga Experten: Kalkutfällningar på mörka element?

Fråga Experten: Kalkutfällningar på mörka element?

Fråga Experten

Vi har ett projekt med mörkgrå fasadelement av betong. Problemet är dock att de blivit fläckiga då man applicerat släppmedlet på ett slarvigt sätt, vilket blivit tydligt ju mer elementen kalkat ur sig. Nu söker vi en lösning att delvis göra elementen mörkare och samtidigt minska fläckigheten så mycket som möjligt – utan att behöva täckmåla! Har du något tips för att kunna åstadkomma detta?
/Stefan

Du beskriver ett vanligt problem med kalkutfällningar på mörka eller infärgade betongytor gjutna mot form. De kan mycket väl uppträda även om släppmedlet är korrekt applicerat beroende på initial fuktavgång från fasaden genom diffusion av byggfukt, då vattenmolekylerna för med sig kalken till ytan. Om vi inte beaktar släppmedlets inverkan så är det klassiska sättet att eliminera kalkutfällningar genom högtryckspolning med kallt vatten. (Om vattnet är för varmt initieras lätt ny kalkutfällning.)

Blir resultatet inte tillfredställande kan man pröva en försiktig syratvättning med borste och en ättiksyralösning samt därefter vattenspola enligt ovan. För att få ett hållbart resultat av vattenspolning och syratvättning behöver betongfasaden vara på plats i byggnaden under åtminstone ett år. Om byggfukten är omfattande behövs ofta två vintersäsonger. Obs, material såsom aluminiumpartier, rostfritt mm måste skyddas mot syraskador. Vid högtrycksspolning skyddas mjukfogar.

Om problemet är släppmedlet bör detta först avlägsnas så långt är möjligt. Släppmedlet kan ha medfört bestående svarthetsvariationer som kan vara svåra att åtgärda. Vattenglas (natriumsilikat) brukar användas för att försegla en betongyta så att den blir tätare och mer vattenavvisande, vilket åstadkoms genom att silikatet tränger in i betongens ytliga porsystem och reagerar med kalken på en relativt nygjuten betong. Bedömningen är att vattenglas inte har någon positiv inverkan på det anförda problemet utan kommer snarast att stabilisera flammigheten.

Slutligen vill jag kommentera att ytterligare faktorer kan inverka och som inte framgår av frågan, t ex betongreceptet, vilka tillsatsmedel/material, släppmedel och pigment som använts, ytans ungefärliga svarthet och i vilken omfattning missfärgningen föreligger, husets funktion samt eventuella behandlingar som har utförts på fasaden efter montage. Helst skulle man behöva se fasaden åtminstone på foto.

Med svaret har jag tagit hjälp av den i sådana här frågor erfarne Bengt-Olov Gunnarsson i Herrljunga.

Arne Hellström