Hem Fråga Experten Fråga Experten: Håller betongen för ett stallgolv?

Fråga Experten: Håller betongen för ett stallgolv?

Fråga Experten

Vi ska göra en spolsplita i vårt stall och skall därmed gjuta en platta. Behöver vi tänka på något speciel ang val av betong? Då det skall stå hästar på den finns det rekommenderar hur tjockt man skall gjuta för att garantera hållfasthet? Kan man välja vilken betong som helst?
/Maria Oscarius

Stallgolvet utsätts för både mekaniska och kemiska påfrestningar, varför man brukar välja en betong med någorlunda hög kvalitet. Du bör då använda en betong med hållfasthetsklass C30/37 eller bättre. Vid djurhållning är miljön många gånger relativt extrem, då organiska syror kan vara aggressiva för betong (och metall), men även ämnen såsom ammoniak, feces (gödsel/dynga), urin, mm, kan ha en viss nedbrytande effekt. I Sverige finns idag inga direkta riktlinjer eller krav, vilket man däremot kan hitta i vissa andra länder. Exempelvis i Norge har man ett tillägg till EN 206-1 med en egen klass (XA4) för betong exponerad för avföring från husdjur. Detta innebär ett maximalt vct på 0,45 och minst 4,0% kisel (silika). Då hamnar man på en C35/45 eller C40/50, och om du behöver lufttillsats för att klara frost hamnar du en klass lägre (C32/40-35/45).

Det är inte alla betongfabriker som kan leverera betong med kisel, och jag tror inte att det är nödvändigt i ditt fall. Du kan välja en betong med Anläggnings- eller Infracement för att göra den lite mer motståndskraftig/beständig. Och vill du få en riktigt beständig betong i denna miljö kan man ersätta en stor mängd av cementet med slagg (eller använda slaggcement), men detta kan inte heller alla fabriker leverera. Man kan givetvis använda en vanlig husbyggnadsbetong också (ex. C28/35 med Byggcement), men då får du en betydligt kortare livslängd.
Tjocklek på betongen och armeringsmängd/typ är inte så enkelt att svara på, det handlar mycket om markförhållanden/bärlager, eventuell isolering och laster. Vill du undvika allt för mycket sprickbildning i senare sked behöver betongen armeras för detta, alltså inte bara för laster. Dessutom är rätt härdning viktig för att minimera risken för tidiga krympsprickor.

Får du till ett stabilt underlag så borde du klara dig med ca 120 mm tjocklek och ett vanligt armeringsnät typ 8×150 eller likande i underkant (och ett enklare nät i överkant för sprickarmering). Och se till att underlaget inte är sugande (fukta upp underlaget eller gjut på en byggplast/cellplast). Har du väggar eller pelare som skall stå på plattan kan du behöva gjuta voter (lokalt tjockare tvärsnitt). Det kan vara bra att kolla med en konstruktör om du vill ha hjälp med att dimensionera din platta.

Oskar Esping, tekn. dr. Färdig Betong, och Thomas Concrete Group