Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuta betong ovanpå betong?

Fråga Experten: Gjuta betong ovanpå betong?

Fråga Experten

Jag undrar om man kan gjuta betong på redan befintlig betong? Det gäller konstprojekt och då skall objekt av olika former och höjder gjutas fast på en betongplatta.
/Helene

Tunnare pågjutningar kan vara svårt med vanlig betong, eftersom dess krympning kan göra att den släpper och kröker sig (“bom” och kantresning). Vid 50 millimeter eller tunnare pågjutning kan det ofta vara lämpligare att använda cementbaserade spackel, lagningsbruk eller avjämningsmassor. Dessa har låg krympning, bra vidhäftning och är snabbhårdnande, samt finns som fiberförstärkta.

Dock kan dessa produkter tappa lite av “betongkänslan”. Om du gjuter på med vanlig betong är den befintliga betongens yta viktig, samt att man härdar den nya betongen ordentligt (skydda och hålla fuktig i dagar/veckor efter gjutning). Det finns vidhäftningsförbättrare man kan lägga på, men det kan också fungera med vissa primer eller att lägga på en cementslamma alternativt att bara fukta upp (ej blöt) den befintliga betongen ordentligt.

Vidhäftningen kan aldrig bli bättre en ythållfastheten i den befintliga betongen, såvida man inte sätter in ett antal jämt fördelade dubbar, bultar, förankrade armeringsjärn eller liknande. Givetvis är “ytråheten” och renheten viktig, så det kan ofta vara bra att fräsa upp eller vattenbila den betongen något. Om man ökar andelen finmaterial i den nya betongen och gör den relativt lös kan det ge en förbättrad vidhäftning. En självkompakterande betong (SKB) eller en med lågt vatten-cement-tal (vct) brukar fästa lite bättre än en “vanlig” betong. Tillsats av kiselstoff brukar också fungera positivt, och i vissa fall även latex eller akrylat. Eftersom du skall gjuta olika höjder och former är det kanske problematiskt om betongen är för lös. Trögare konsistens eller med tillsätts av lite polypropylenfibrer (ca 2 gram per liter betong) gör betongen mer “modellerbar”.

Oskar Esping,  tekn. dr. Färdig Betong, och Thomas Concrete Group