Hem Fråga Experten Fråga Experten: Råd kring betongpool?

Fråga Experten: Råd kring betongpool?

Fråga Experten

En bekant vill göra en pool i betong men han skall ha betongen synlig. Ej kakelbeklädd. Vad har du för råd och tips?
/Anders Forsberg

Om vattnet är salt eller klorerat gäller det att ha tillräckligt täckande betongskikt till armeringen. Med ensidigt vattentryck, hög vattenmättnad och höga och eventuellt varierade temperatur går kloridinträngningen relativt fort, vilket påskyndar risken för armeringskorrosion. För att minska denna risk behöver man ha bra täckskikt och en tät betong vilket åstadkommes med lågt vct och/eller relativt hög andel tillsatsmaterial typ slagg, flygaska eller kisel.

Vidare bör man utforma konstruktionen och dimensionera den så att man minimerar risken för sprickor i senare skede. Även härdningen är viktig för sprickbildningen, men då för de som kan uppkomma i tidigt skede. Kloriderna kan lätt tränga in i sprickor och leda till armeringskorrosion, och dessutom kan de göra så poolen läcker vatten (så vida man inte har ett tätskikt). För bassänger/pooler inomhus brukar man tillämpa exponeringsklass XD2, och om utomhus dessutom XF4. Klass XD2 innebär ett vatten-cement-tal (vct) på max 0,45 och XF4 dessutom att betongen skall vara frystestad (typ “Anläggningsbetong”).

Att hålla ytan fuktig under härdningen, dagarna/veckorna efter gjutning, är även viktigt för att få en beständig och hård yta. Ett sett att härda bra är då att låta formen sitta kvar. Betong är ganska finporös, vilket gör att smuts relativt lätt kan fastna på ytan. För att göra ytan hygienisk, smutsavvisande och lätt att rengöra, är det lämpligt att ytbehandla betongen. Det finns en mängd preparat och metoder för att göra detta, och beroende på vem man frågar kommer du sannolikt få olika svar. Vissa preparat kan förutom att täta till ytan göra den något hårdare och/eller hydrofob (vattenavvisande). Det sälj även preparat för pooler som skall blandas i betongen för att göra den tätare, men dessa tycker jag inte man behöver.

Så en ytbehanling av betongen bör göras, och det finns kiselbaserade preparat som funkar ganska bra. Dessa kan ibland säljas som klotterskydd eller dammbindare. Det finns även de med finkornigt cement och kvartssand som fungerar bra för att täta till ytan. Det finns ytbehanlingspreparat som marknadsförs för pooler.

Ett bättre alternativ kan vara att anlita ett företag som diamatslipar ytan och lägga på ytbehandling, exempelvis typ HTC eller liknande. Men en slipad betong får ett anat uttryck eftersom ballasten exponeras.

Oskar Esping,  tekn. dr. Thomas Concrete Group