Hem Fråga Experten Fråga Experten: Materialdata på betong?

Fråga Experten: Materialdata på betong?

Fråga Experten

Jag har en fråga om materialdata på betong. Betongen i fråga: SS-EN 206-1,SWESTD C30/37 S4 DMAX16, STDCEM X0, XC1. Och jag försöker göra en hållfasthetsberäkning, men hittar inte all materialdata som behövs. Anväder E-modul 33GPa och poissons tal=0,2. Men hur mycket spänning tål betongen, d.v.s. vilken sträckgräns/brottgräns? Både fiberarmerad och oarmerad funkar. Jag vet att det inte är optimalt att räkna betong som linjärt material, men i detta fallet blir spänningarna minimala. Men behöver ju jämföra resultatet med ett värde…
/Hjalmar Öberg

Parametrarna som beskriver betongens arbetskurva, som du efterfrågar, finns i Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-1). Alternativt kan du kolla i BBK 04, där finns motsvarande data (dock inte helt samma). Vad gäller tillsättning av fiber, påverkar de inte betongens elastiska egenskaper.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Concrete Group