Hem Fråga Experten Fråga Experten: “Fästskruvar i betongen?”

Fråga Experten: “Fästskruvar i betongen?”

Fråga Experten

Vi tänkte lägga en trägolv ovanpå ett fräscht cementgolv i en lägenhet byggd på 30-talet. Fästning med skruv avsedd för cementgolv och jobbet ska göras av golvläggare. Vi har hört att vissa BRF:er motsätter sig att man skruvar i cementgolv för att man är rädd att bärigheten skulle i golvet skulle påverkas. Är det verkligen en rimlig farhåga?
/Kalle

Nej, bärigheten påverkas knappast negativt av fästskruvar i betongen. Betongbjälklagets tjocklek är dock avgörande för hur golvet ska byggas upp. I 30-talshus kan betongbjälklagen ibland vara tunna, c:a 10 cm, och avsedda för att med träreglar stolpa upp ett trägolv av exempelvis parkett. Dessa träreglar bidrar då istället till bärigheten genom att de skruvas i betongen så att en samverkan mellan trä och betong fås. De måste oftast orienteras i rätt riktning för att utnyttja kortaste spännvidd mellan bärande väggar. Om betongbjälklaget är självbärande med en tjocklek av minst 15 cm (och spännvidd c:a 4 m mellan bärande väggar) är det avsett för ett golvmaterialdirekt på betongen.

För båda fallen är ljudisoleringen såväl vertikalt till underliggande lägenhet som horisontalt till grannlägenheter ett avgörande problem med trägolv på betong. Därför är det rimligt att bostadsrättsföreningen har ett inflytande över hur golvet byggs upp och att det sker utan att ljudisoleringen blir försämrad. Mitt råd blir att anlita en ljudkonsult för att komma fram till bästa lösning. Först bör du dock ta kontakt med bostadsrättsföreningen och höra dig för om deras syn på problemet.

Arne Hellström