Hem Fråga Experten Fråga Experten: Sprickande bjälklag?

Fråga Experten: Sprickande bjälklag?

Fråga Experten

Vi har ett hus som är byggt 1964 med bjälklag i lättbetong. I en del av huset som räknas som outgrävd så spricker bjälklaget och rostig armering framträder. Vi kommer att åtgärda fukten som är för hög. Frågan är dock hur man på bästa sätt åtgärdar och förebygger karbonatiseringen (om det är rätt benämning).
/Johan

Att armeringen rostar beror på en otät betong men hur den sitter i din konstruktion har jag svårt att bedöma. Jag antar att du menar med din fråga är hur du kan förebygga skador när armeringen rostar. Den största anledning till att armering rostar är fukt och luft som tränger in i betongen genom sprickor och hål. Ska du förebygga mer skador måste orsakerna till den höga fukten åtgärdas och sen den rostiga armeringen och skadade betongen (som har karbonatiserat) tas bort och ersättas med ny betong.

Erik Viggh