Hem Fråga Experten Fråga Experten: Rengöring av betongstaty?

Fråga Experten: Rengöring av betongstaty?

Fråga Experten

Jag har en häststaty i vit betong som står i trädgården. Den har blivit brunröd av alger. Hur gör jag rent den eller ska jag måla den? Vilken färg i så fall?
/ Marie

Röda alger av typ Sporium växer på vita betongytor som har samma temperatur på utsidan och inne i betongen. De växer i betongytans porer och för att göra ytan ren måste algerna tvättas bort. Det finns lämpliga kemiska rengöringsmedel tillsammans med en borste som kan användas för att tvätta bort algerna. Högtryckstvätta är inte att rekommendera då man trycker in vatten som sedan kan orsaka frostskador när statyn fryser. Att måla ytan efter rengöringen är ett bra alternativ och silikatfärg är ett av flera lämpliga färgsorter.

Erik Viggh