Hem Arkitektur “En av världens mest hållbara byggnader”

“En av världens mest hållbara byggnader”

Den 26 maj fattar plan- och byggnadsnämnden beslut om bygglov och Juvelen som kan stå klar hösten 2018.

– Juvelen blir en spännande byggnad i en del av stadskärnan som blir allt mer central när Uppsala växer åt det hållet. I och med att många kommer att ha sin arbetsplats här och tillgången på restauranger blir det ett område där många människor kommer att röra sig både dag- och kvällstid, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.

Det har inte varit helt lätt att få fasaden att blänka som en juvel. Lösningen blev att den guldglittrande fasaden skapas med hjälp av formgjutna betongelement som behandlas med en billacksliknande färg .

Området kring Juvelen, med restauranger i bottenvåningen och kontor, kommer att få en torgyta i nivå med Strandbodgatan. En trappa förbinder den nedre torgytan med den övre platsen som är i samma nivå som perrongen. I den norra delen av området kommer det att finnas cykelparkeringar.

– Det här är en så central del av staden att man kan ta sig hit med hjälp av tåg, buss och bil. Någon särskilt bilparkering behöver inte byggas, säger Erik Pelling.

Juvelen har en hög miljö- och hållbarhetsprofil och har ritats av Utopia som tävlade om uppdraget mot tre andra arikitekteam. Utopias vd Emma Jonsteg, som även sitter i styrelsen för Trästad, säger till Fastighetstidningen att hon är oerhört stolt över vad som väntas bli Nordens mest hållbara kontorskomplex.

– Utmaningen handlade väldigt mycket om att få in miljötekniken i en byggnad som var ekonomiskt genomförbar, så att huset faktiskt kan bli byggt så som vi ritat vårt tävlingsbidrag. Vi ville att huset och de miljötekniska lösningarna skulle vara integrerade och att husets uttryck skulle spegla visionen om en av världens mest hållbara byggnader, säger Emma Jonsteg.