Hem Hållbarhet Cementa har en plan

Cementa har en plan

Svenska företag och industrier hoppas på ett starkt avtal med bindande åtaganden för länder i hela världen. I veckan samlas världens ledare i Paris för politiska förhandlingar om ett nytt globalt klimatavtal.

– Sverige måste vara i balans med resten av världen. Annars är risken överhängande att produktionen flyttar utomlands och att svenska konsumenter får betydligt mer klimatovänliga produkter, säger Stefan Samuelsson, chef över stationsverksamheten på bensinbolaget St1 till SvD Näringsliv.

Hundratals svenska företag omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter. Förra årets statistik över utsläppen av växthusgaser visar att bolagen med störst klimatpåverkan utvinner mineraler och tillverkar stål, cement, bränsle och järnmalm. På listan finns även el- och fjärrvärmebolag och flygbolag.

Tio företag i Sverige står tillsammans för högre utsläpp än alla landets personbilar, men i år har EU-kommissionen föreslagit en reform av handelssystemet för att stärka företagens incitament att minska utsläppen. Cementa, som är ett av företagen som släpper ut mest växthusgaser, har som mål att bli klimatneutrala till 2030. Cementas tekniska direktör Arvid Stjernberg ser ett behov av samarbete och morötter från staten:

– På den processrelaterade sidan kommer vi att behöva att flera industrier och staten går ihop och trycker på utvecklingen framåt, säger Arvid Stjernberg till SvD Näringsliv.

Målen ska uppnås genom klimatkompensering och lagring av koldioxid. Lösningen heter CCS-teknik med vilken koldioxid från exempelvis cementindustrier lagras djupt under markytan eller havsbottnen. Tekniken är under utveckling men kan bli en förutsättning för att nå klimatnålen.