Hem Okategoriserade Byggbranschen går på högvarv

Byggbranschen går på högvarv

Analysföretaget Industrifaktas senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, visar att byggbranschen går på högvarv.

Byggmaterialvärdet för de första tre månadernas husbyggnad i år beräknas till ca 19 miljarder kronor och då inräknas allt konstruktionsmaterial exklusive installationsvaror. Jämfört med samma period förra året har byggmaterialvärdet ökat med 45 procent.

– Ökningen kan främst förklaras av ett ökat flerbostadshusbyggande, men att också med det senaste årets växande offentliga investeringar, säger Patrik Wikman, VD på Industrifakta.

Byggmaterialvolymen baseras på alla de bostads- och lokalbyggnadsprojekt som påbörjats under första kvartalet i år.