Hem Okategoriserade Samordnare ska säkra kapaciteten

Samordnare ska säkra kapaciteten

Regeringen ska utse samordnare med uppdrag att se över åtgärdsbehovet för att utbudet av arbetskraft inom byggbranschen ska kunna säkerställas ovh motsvara den förväntade efterfrågan på kort och lång sikt.

Uppdraget kommer att utföras i samråd med Regeringskansliet, berörda myndigheter och byggbranschens parter.

Samordnarnas förslag på åtgärder kan avse åtaganden från både statliga aktörer och byggbranschens parter. Till samordnarna knyts en arbetsgrupp med representanter från berörda departement som regelbundet inhämtar synpunkter från arbetsgruppen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 20 december 2016 och kan läsas i sin helhet här (länk).