Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gjuta i vatten?

Fråga Experten: Gjuta i vatten?

Har tagit över ett gammalt båthus som ligger i Vättern -altså inte saltvatten. Det vilar på delvis raserade stenkistor och en del betongfundament som är i dåligt skick. Vill nu förbättra med undervattensgjutning och vore tacksam för råd om metoder och cementsorter.
/Per Anders Berg

När man gjuter i vatten vill man inte att betongen skall “vaskas ur”, d.v.s. blanda upp sig med vattnet i formen utan bara tränga undan det. Genom att tillsätta en liten mängd antiutvaskningsmedel (ca 2 gram per liter betong) kan man göra betongen tillräckligt sammanhållande och något hydrofob. Ofta vill man ha en lös konsistens, snarlik självkompakterande betong (SKB), eftersom det kan vara svårt eller olämpligt att kompaktera betongen. Därför brukar undervattensbetong (UV) ofta ha relativt hög finmaterialhalt (cement och eventuellt filler) samt något lägre stenandel, samt eventuellt lite mer flytmedel (VR).

Antiutvaskningsmedel (UV-medel) är som regel inte kompatibelt med luftporbildande tillsatsmedel, varför det ibland kan vara svårt att göra betongen “frostresistent”. Detta problem gäller främst marina eller anläggningskonstruktioner, då dessa exponeras för salt (saltvatten eller tösalter) vilket förvärrar frostangreppen betydligt. När det gäller sötvatten är det som regel inga större problem att klara frosten, bara man har någorlunda lågt vatten-cement-tal (vct) och på så sett får mer finporös och tät betong. Sneglar man på exponeringsklasserna som tillämpas för denna miljö, hamnar man på XC1 för delar 1 meter under lägsta vattennivå och sedan XC4+XF3 upp till 2 meter över högsta nivå. Ofta gjuter dessa två zoner med en och samma betong, vilket innebär en betong med vct 0,55 och förhöjd lufthalt (ca 4,5% för frost). Denna brukar hamna på hållfasthetsklass C28/35. Men med UV-medel är det ingen vits att tillsätta luftporbildare, istället kan man få tillräcklig fostersysterns i denna miljö genom att gå ner i vct till 0,45-0,50 (ger utan luft C35/45-C32/40). Dessutom är betong med lägre vct bättre lämpad för lös konsistens och UV-medel.

Som regel behövs inget speciellt cement i denna miljö, eftersom man inte behöver tänka på saltfrost eller sulfatangrepp. Så du behöver inte använda anläggningscement (Anl eller Infra), det är fullt tillräckligt med ett standardcement (Bygg, Bas, Komposit, Standard, osv). Att själv blanda UV-betong med cement, grus, sten, vatten och tillsatsmedel går bra men kan vara lite klurigt. Dessutom kan tillsatsmedlen lite svåra att få tag på.

Om det är lite större betongvolym du behöver (över ca 1-2 m3), och man kan komma till med betongbil, rekomederar jag att du köper den färdigblandad från betongstation. Är det minder mäng så finns det torrsäckad (25 kg) undervattensbetong att köpa. Kolla på hos din bygghandel, om de inte har inne kan de säker beställa. UV-betongen kostar lite extra, du skulle kunna komma undan billigare genom att använda Grov- eller Finbetong som du tillsätter UV-medel till. Om du kollar med din närliggande betongstation kan du säkert få lite medel (UV och eventuellt VR). Om möjligt försök att få ner betongen i formen försiktigt och fyll så betongen driver ut vattnet som en front, för att minska risken för utvaskning.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Concrete Group