Hem Hållbarhet ”Cut-and-cover” räddar Västlänken

”Cut-and-cover” räddar Västlänken

Om tio år ska de första tågen rulla på Västlänken, en järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Det är ett omfattande byggprojekt som bland annat innebär tunnelbygge i både betong och lera. 

Genom de sex kilometer som består av betong spränger sig Trafikverket fram på traditionellt sätt men när det gäller att ta sig igenom ”Göteborgsleran” krävs andra metoder. Där används en så kallad ”cut-cover-teknik” vilket innebär att ett djupt “dike” schaktas från ytan. Tunnelgolvet, väggar och tak byggs sedan på dikets botten och därefter sker återfyllningen. Metoden används när jordmassorna är lössprängning och blir omöjligt.

Västlänkens kommunikationsansvarige, Ulf Angberg, tycker inte att det är så komplicerat:

– Att bygga i förhållanden som råder är beprövade. Det har gjorts tidigare, bland annat i samband med bygget av Götatunneln. Förenklat innebär det att vi gräver ned oss och gjuter en tunnel i betong.

När Västlänken är färdigbyggd, år 2026 enligt planen, kommer tågen att gå oftare och restiden bli kortare. Dessutom kommer tre nya underjordiska stationer att finnas vid Göteborg central, Haga och Korsvägen.

– De nya stationerna blir nya noder för kollektivtrafiken i Göteborg som ska bidra till att uppfylla de politiska visionerna om stadsutvecklingen, säger Ulf Angberg.