Hem Okategoriserade Fortsatt stark bostadsförsäljning

Fortsatt stark bostadsförsäljning

Veidekkes rapport för den svenska verksamheten under andra kvartalet 2016 visar på en omsättning på 2 470 miljoner kronor. Resultatet är 126 miljoner och antalet sålda bostäder 350 st.

Entreprenadverksamheten redovisar för samma period en omsättning på 2 077 MSEK. Resultatet blev 34,4 MSEK (att jämföra med 28,6 MSEK förra året). Enligt ett pressmeddelande från Veidekke noterar verksamheten som helhet en fortsatt god orderingång, liksom fortsatt tillväxt i omsättningen. Anläggningsverksamheten präglas av den hårda konkurrensen från utländska företag, inte minst när det handlar om stora projekt, och inom byggverksamheten bedrivs flera aktiviteter för att förbättra marginalerna.

Orderingången i kvartalet blev 2,3 miljarder SEK miljoner mot 3,7 miljarder SEK motsvarande period föregående år, och består till 40 procent av bostäder, lokaler 15 procent och anläggning 45 procent.

“Ingen tendens till avmattning”

I andra kvartalet förvärvades Åkersberga lastbilscentral AB som driver krossverk och erbjuder ytor för massdeponi. Företaget har en omsättning på ca 115 MSEK med 11 anställda. Efter rapportperioden tecknade Veidekke ett avtal om att förvärva Berggren & Bergman AB, ett anläggningsföretag med verksamhet i de större norrlandsstäderna. Företaget har en omsättning på ca 130 MSEK och 45 anställda.

Bostadsverksamheten redovisar för kvartal 2 ett resultat på 94,6 MSEK (41,8 MSEK) och ackumulerat för året på 141,6 MSEK (62,6 MSEK). Avkastningen på sysselsatt kapital, rullande 12 månader blev 26,5 procent (13,4 procent).

I kvartal 2 såldes 350 bostäder att jämföras med 342 st under samma period förra året. Bostadsförsäljningen är fortsatt stark och visar under perioden ingen tydlig tendens till avmattning. Prisuppgången på marknaden har dämpats under året men kan enligt rapporten ses som en återgång till ett ”normalläge”. Resultatutvecklingen är fortsatt positiv till följd av en ökad volym i bostadsproduktionen. Samtidigt finns en viss osäkerhet om hur de nya amorteringsreglerna kommer påverka bostadsmarknaden samt effekterna av de nya baselreglerna som träder i kraft under hösten.