Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betongen rätt blandad?

Fråga Experten: Betongen rätt blandad?

Vi bygger hus och har beställt slipat betonggolv på undervåningen. Nu har det visat sig att frilgolit från isoleringen har flutit upp och kommer fram vid slipning en av golvet. Nu när dessa plocks bort blir det hål i golvet som måste lagas och frågan är hur hållbart och snyggt blir detta och hur gör man det på bästa sätt. Har även hittat i vissa hål att det finns sand/grus som är löst och det gör oss lite oroliga att betongen inte är rätt blandad och kommer därför inte att vara så hållbar som den skulle ha varit. Kan man på något sätt ta prov på betongen för  undersökning eller behöver vi inte oroa oss?
/Christin

Att det letar sig upp enstaka korn/bitar av cellplast i betongen är inte helt ovanligt, och är som regel inget större problem så länge det inte är stora bitar som gör glättningen svår eller om betonggolvet skall slipas. Jag kan tycka att om entreprenören är medveten om att golvet skall slipas och vara exponerat, bör man se till att lösa bitar av cellplast avlägsnas innan gjutning. Så även att säkerställa homogen betong (ej stenseparation), att inte övervibrera och att vara medveten om att fotsteg mm kan synas i den slipade ytan. Mycket och/eller stora bitar med cellplast i betongytan kan jag tycka är ett bristfälligt utförande. Dessutom bör man se till att man inte får synliga sprickor, dvs härda/skydda (hålla fuktig) i tidig ålder och ha tillräckligt med sprickarmering.

Att du fått håligheter med lös sand/grus låter konstigt, och skulle kunna vara ett tecken på att betongen inte blandats tillräckligt. Är det fabriksblandad betong är den som regel väl blandad, men om den blandats på plats kan detta problem uppstå och är då ett tecken på bristfälligt utförande. Även mycket och/eller stora bitar med cellplast i betongytan kan jag tycka är ett bristfälligt utförande. Bitarna med cellplast du fått i ytan kan gå att åtgärda, pilla ut och laga håligheten med liknande betong (bruk). Svårigheten kan vara att få till lagningen så den inte blir allt för tydlig. Håligheterna av grus/sand kan gå att åtgärda på samma sett.

Ett annat alternativ skulle kunna vara att ni avjämnar/spacklar med en cementbaserad golvprodukt (för exempelvis garage eller industrigolv). Men detta ger ett mer “jämngrått” utseende eftersom inte det blir sten exponerat i ytan.

Det går att kontrollera betongens hållfasthet genom att borra ut ett par cylindrar (100 mm) ur plattan och provtrycka dem på lab. Hålen behöver sedan lagas, med risk att det syns i det slipade golvet.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Concrete Group