Hem Fråga Experten Fråga Experten: Tät konstruktion?

Fråga Experten: Tät konstruktion?

Fråga Experten

Jag har sett att man i detaljplaner ibland kräver att grundkonstruktionen utförs med vattentätt material när marknivån egentligen är för låg (t.ex. för att klimatanpassa vid en höjd havsvattennivå). Jag undrar hur en sådan konstruktion kan tänkas se ut för en normal villa? Behöver den fästas i marken? Pålas? Ska det finnas isolering på undersidan? Blir det mycket dyrare i jämförelse med en vanlig platta på mark och är det över huvud taget en lämplig lösning?
/Fia

Betong är i sig ett förhållandevis tätt material, men för betongkonstruktionen handlar det ju också om tjocklek, sprickbreddsbegränsning samt utförandet (kompaktering samt härdning och skydd). Sedan påverkar även omgivande faktorer, såsom vattentryck, varaktighet, avdunstning, RF, temp, osv. Själva betongen brukar definieras (enl. BBK) som “vattentät” när vatten-cement-talet ligger på 0,60 eller lägre, samt att kvoten mellan vatten och allt finmaterial under 0,25 mm (cement, filler, ballast, mm) högst är 0,50. Svårigheten att få till “vattentäta” betongkonstruktioner handlar som regel främst om minimera sprickbildningen och sprickbredden. Mindre sprickor (ca 0,1 mm) med tillgång på vatten har möjlighet att självläka med tiden. Har man krav på gastäthet brukar man komplettera med en plast eller gummiduk, alternativt spännarmerar eller liknande.

Du kan med armering och betongsammansättning (samt kompakering och härdning) göra din villaplatta tillräckligt vattentät. Isolering behövs för att få en nedåtriktad fuktransport samt av miljö- och värmetekniska egenskaper (och ekonomi). Bra om man komplettera med en underliggande diffusionsspärr (plastfolie) och kapillärbrytande skikt (makadam). Möjligtvis skulle en kraftig uppfuktning från undersidan kunna leda till en förhöjd relativ fuktighet (RF) i betongen, vilket i sin tur skulle kunna ha en nedbrytande effekt på ytskikten (primer, golvlim, plastmatta, osv.). För att förhindra detta behövs då någon typ av tätspärr under betongplattan. Det kan också behövas extra invallning, dränering med pumpar. Huruvida ditt hus behöver förankras/pålas kan jag inte svara på, inte heller hur din grundkonstruktion skall utformas. För detta behöver du anlita en byggnadstekniker/konstruktör. Kommunen kanske kan ge bättre svar på dina frågor, de kan också ha specifika krav i ditt fall.

Oskar Esping,  tekn. dr. Thomas Concrete Group