Hem Okategoriserade Nu byggs skolor överallt

Nu byggs skolor överallt

Enligt analysföretaget Industrifakta byggs det skolor som aldrig förr i Sverige. Investeringarna har nu nått rekordnivåer.

– Under senaste två åren har inte tillväxten främst koncentrerats till de tre storstadslänen, utan att det är i andra regioner i norra Sverige och Mellansverige som tillväxten varit kraftigast, säger Magnus Klein, konjunkturansvarig på Industrifakta.

Under första halvåret i år har påbörjats byggen av nya skolor till ett värde av drygt 11 miljarder kronor, vilket är mer än 50 procent högre än de senaste fem årens helårsgenomsnitt. Även ombyggnad av befintliga skolor har ökat kraftigt, om än i något mindre omfattning.

– Att aktiviteten i sektorn är så pass hög är inte förvånande. Det handlar både om att ta fram en ny generation skollokaler som uppfyller dagens behov och krav och att ta hand om eftersatt underhåll. Befolkningsutvecklingen är givetvis också en viktig förklaring. I år väntas antalet barn och ungdomar i åldern 0-19 år uppgå till närmare 2,3 miljoner, säger Magnus Klein.

Om befolkningsprognoserna slår in, kommer antalet att ha vuxit med nästan 250 000 till år 2020.

– Detta innebär att vi troligen kommer att ha en fortsatt hög byggaktivitet i denna sektor i ytterligare ett par år, avslutar Magnus Klein.