Hem Okategoriserade Större brandfara utan betong

Större brandfara utan betong

Fasader som tidigare byggdes med exempelvis betong och obrännbar isolering baseras nu allt oftare på olika kompositsystem som kan innehålla en brännbar cellplastisolering (ofta kallad frigolit) med ett tunt yttre skal. Fasadens konstruktion kan ha mycket stor inverkan på brandspridningen, inte minst i flervåningshus.

– Byggherrar och beställare av till exempel egna hem måste kunna göra informerade val mellan ett brandskydd som bara uppfyller lagens lägsta krav och ett brandskydd som faktiskt ger en tryggare och säkrare byggnad, säger Mats Björs, vd på Swedisol i ett pressmeddelande.

En sifoundersökning som genomfördes i början av sommaren visar att nästan varannan svensk är ovetandes om att isolering av cellplast är mer brandfarligt än mineralull.

– Det är oroande att många svenskar inte kan skilja på brandfarlig och mindre brandfarlig isolering. Mineralull är enligt Europeisk brandklassning till skillnad från cellpast obrännbar, säger Mats Björs vd på Swedisol.

Varje år får Räddningstjänsten i Sverige in cirka 10 000 larm om bränder i byggnader. Hur många av dessa bränder som leder till dödsfall, allvarliga rökskador eller stor materiell förstörelse beror på byggnadernas förmåga att stå emot bränder och minimera utvecklingen av giftiga rökgaser. Enligt Brandskyddsföreningen anmäldes totalt 24 500 brandskador till försäkringsbolagen under 2012 och 112 människor dog i 98 bränder. Kostnaden uppgick till nästan 4,6 miljarder kronor.