Hem Arkitektur Wästbygg och Concent bygger i Norrtälje Hamn

Wästbygg och Concent bygger i Norrtälje Hamn

Efter vårens markanvisningstävling finns nu två vinnande projektförslag för Norrtälje Hamn. Fastighetsbolagen Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB och Concent AB har skrivit avtal gällande kvarter 8 respektive kvarter 15 vilket omfattar totalt 250 lägenheter. Byggstarten är planerad till våren 2020 och bostäderna beräknas vara inflyttningsklara 2022.

Concent ska utveckla 95 yteffektiva bostadsrätter med högt ställda hållbarhetsmål och har tagit fram sitt förslag tillsammans med arkitektbyrån Tengbom.

– Vi ser fram emot att vara med och bidra till en fortsatt utveckling av Norrtälje Hamn. Genom att utveckla hållbara bostäder i bra lägen försöker vi på vårt sätt bidra till att minska bostadsbristen i våra storstadsregioner, säger Michel Fatehnia, affärsområdeschef för projektledning på Concent.

Förslagets grundstruktur möjliggör ett genomförande med olika material. De övre ytorna, mellan Klippan, Kajen och bebyggelsen kan bestå av betongplattor eller betongsten, kanske med inslag av natursten på torg och arrangemangsplatser. Viktigast är enligt förslaget att ytan
är robust, tålig och ljus och att den klarar all möjlig trafik. Klippan består företrädesvis av betong, antingen gjuten på plats eller som färdiga element. Betongen ska vara slät, en taktil yta likt en naturlig stenhäll.

– Det är alltid tacksamt och stimulerande att jobba med projekt där uppdraget är ambitiöst utformat. Att Concent varit öppna och visat oss arkitekter stor tillit resulterade i ett förslag med stark gestaltning och mycket karaktär som matchade både kommunens och uppdragsgivarens målsättning, säger Camilla Järned, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom.

Wästbygg Projektutveckling och Arkitema Architects gemensamma förslag Tjärleken innefattar 140 bostadsrätter. Lägenheterna fördelas i sammanbyggda hus med stor variation i höjd och fasadutformning i ett kringbyggt kvarter. Inom kvarteret planeras för en restaurang och andra kommersiella lokaler. Tjärleken kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad.

– Vi har ställt krav på hållbarhet och spännande gestaltningsförslag och kommunen har haft höga krav på anbudslämnarna. Intresset har varit stort och vi har fått många anbud och det har varit svår konkurrens, säger Roger Gustafsson projektledare för Norrtälje Hamn.