Hem Okategoriserade Kräftgång för industrins husbyggande

Kräftgång för industrins husbyggande

Bostads- och lokalbyggandet går på högvarv men för industrins husbyggande är det precis tvärtom.

Analysföretaget Industrifakta visar i en kommande konjunkturrapport att takten för det första halvårets påbörjade industribyggande indikerar en minskning för helåret 2016 jämfört med 2015.

– De senaste fem åren har byggvolymen inom industri och tillverkning hållit sig relativt oförändrad, säger  Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta.

Sett till kapacitetsutnyttjandet i industrin har inte mycket förändrats sedan 2010.

– Vi ligger på en lägre nivå idag än vi gjorde innan finanskrisen och det är klart att det påverkar behovet av nya industrilokaler.