Hem Okategoriserade Grattis Alfa Rör 50 år!

Grattis Alfa Rör 50 år!

Marknads- och utvecklingsbolaget Alfa Rör AB fyller ett halvt sekel. 1966 grundades varumärket Alfa Rör av 13 betongvarufabrikanter varav fyra återstår idag.

En av grundarna var Meag Va-system som tillsammans med Starka Betongindustrier, Dahlgrens Cementgjuteri och Visby Cementvaru bildar Alfa Rör AB. Bolagets anläggningar finns på nio orter från Skellefteå till Lund varifrån tillverkning och försäljning av ALFA VA-produkter utgår.

Alfa Rör AB är marknadsledande inom standardiserade va-produkter i betong. Alfasystemet omfattar områdena rör, brunnar, pumpstationer och färdiga avskiljaranläggningar. Produkterna ger vattentäta va-lösningar med oarmerade eller armerade, gummiringstätade rör och brunnar i avloppsanläggningarna.

Under VA-mässan på Elmia i Jönköping 27-29 september kommer jubileet att uppmärksammas.