Hem Fråga Experten Fråga Experten: Färg och nyans?

Fråga Experten: Färg och nyans?

Fråga Experten

Jag funderar på hur jag ska föreskriva en “fasadyta” i plastgjuten betong. Den finns inomhus d.v.s. under tak och det är plusgrader.  Jag vill ha en slät ljus (vit) yta med inlagda markeringar av trekantslist och synliga formstagskoner. Vitbetong mot slät form är föreskrivet. Ska man ange att det ska vara titanoxid (eller är det bara utomhus)? Ska ytan behandlas på något sätt så den klarar sig bättre  mot nedsmutsning? Annat att tänka på?
/Maria

När det gäller betongens färg och nyans kan man föreskriva en viss NCS-kod, alternativt hänvisa till viss gråskala enligt standard SS 812003. Det kan går någorlunda bra att hitta viss ljushet, men färgtoner är betydligt svårare. Det finns en mängd faktorer som kan påverka, såsom cement typ och mängd, vatten-cement-tal (vct), mängd och nyans grus samt sten, alternativa bindemedel (främst slagg). Dessutom påverkar formmaterial, släppmedel/formolja, härdning och fukttillstånd. Och med tiden brukar betong ljusna, exempelvis av att betongen karbonatiserar eller får kalkutfällningar. Form, släppmedel, betongsammansättning (finmaterial), konsistens, fyllnadsteknik, kompaktering, osv, kan också ge olika poriga ytor.

Ljusare (“vit betong”) går att få med vitcement och/eller tillsatt vitpigment (titanoxid). Eftersom ballasten (främst gruset/sanden) påverkar betongens nyans kan man behöva använda en vit typ (kalksten, marmor, dolomit, mm). Ibland väljer man att slipa betongen och exponera ballasten, vilket ger en tålig yta med ett speciellt uttryck (typ Terrazzo). Ljusare betong blir också som regel känsligare för nedsmutsning. All betong brukar behöva någon typ av ytbehandling för att bli någorlunda smutsavvisande, inte minst för att dammbinda ytan. Det kan vara en akrylat, silan, vattenglas, osv (ex. primer, klotterskydd, dammbindare). En matt klarlack för betong (typ uretan) brukar också ge ett bra skydd. Vax och olja kan ge något mörkare yta. Det finns också ett speciellt vitpigment som har själrengörande (och luftrenande) egenskaper med hjälp av så kallad fotokatalytisk rengöring, men den lämpar sig bättre för utomhusbruk (regn och solljus) i kombination med prefabricerade betongelement. Se exempelvis www.cementa.se/sv/Tiomix.

I stället för NCS-kod eller ljushet kan det vara enklare att föreskriva exempelvis vitcement, dosering vitpigment (titandioxod) och/eller ballast typ. Dock är det besvärligt för många betongfabriker att ta in vitcement eller speciell ballast, så om det är möjligt att hitta den ljusa nyans du efterfrågar med enbart vitpigment är enklare (och betydligt billigare). När jag får frågan från arkitekter om en viss nyans, färg, ljushet, ytfinish, glans, mm, brukar jag gjuta några demo (ca 30x30x2 cm plattor). Det kan exempelvis vara med vitcement, olika pigment dosering, formmaterial, ytbehandling, osv. Sedan kan det ligga till grund för vad som skrivs in i bygghandlingarna. Jag kan tyvärr inte ge ett rakt svar på din fråga, det är ett ganska komplext område och handlar dessutom om smak och tycke.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Concrete Group