Hem Okategoriserade Infästningssystem ska öka framkomligheten

Infästningssystem ska öka framkomligheten

Würth lanserar ett infästningssystem för för underhåll av bro- och anläggningsprojekt. Enligt ett pressmeddelande ska framkomligheten i trafiken påverkas så lite som möjligt med systemet.

– Sveriges väginfrastruktur är utsatt för svåra klimatförhållanden och ständigt ökande trafik, vilket leder till ett ökat slitage. Trafikverket satsar på att hålla vägarna öppna och framkomliga genom planerat, förebyggande underhåll. Detta leder ofta till trafikomläggningar i flera veckor även vid enklare reparationer under tiden som betongen härdar, säger Peter Nyström, produktchef på Würth Svenska AB.

Enligt Würth är infästningssystemet lämpligt även vid nyproduktion av broar tack vare dess höga flexibilitet.

– Vårt infästningssystem ger ett snabbt och korrekt montage oavsett väderlek. Med de nya förtydliganden som Trafikverket har gjort, där man hänvisar till europeisk standard European Technical Assessment (ETA) för krav för dimensionering på infästning, så är det nu tydligt att vårt infästningssystem både får och i vissa fall skall användas. Vi har ett komplett utbud av WIT-injekteringsmassor för olika användningsområden, säger Peter Nyström.

Med hjälp av ett infästningsprogram kan gamla och nya betongkonstruktioner sammanfogas, till exempel vid betongreparationer/pågjutning vid förbättring och reparationer av broar. Med bland annat betongskruvar och injekteringsmassa skapas ett förankringssystem som används vid pågjutning och ger ett snabbt och korrekt montage mellan den gamla och nya betongen.