Hem Okategoriserade Länsförsäkringar startar bostadsbolag

Länsförsäkringar startar bostadsbolag

Lansa Fastigheter – det är namnet på bolaget som nu startas av flera länsbolag inom Länsförsäkringargruppen. Lansa Fastigheter ska investera i bostads- och samhällsfastigheter på den svenska marknaden och Claes Malmkvist, tidigare vd på Sveareal, är utsedd till vd.

– Satsningen har ett mycket långt ägarperspektiv där Lansa är en aktör som erbjuder marknaden trygga och bra bostäder med hög kvalitet. Vi kommer ha en geografisk fokusering i kransen av storstäderna samt region- och universitetsstäder som är i tillväxtfas, säger Claes Malmkvist till Fastighetsnytt.

Uppbyggnaden av bolaget att ske genom förvärv av befintliga fastigheter och bestånd, men även genom olika samarbetsprojekt.

– Vi är väl medvetna om konkurrensen på marknaden, men ser också att ett långsiktigt perspektiv, ett starkt varumärke i ägarkretsen och den lokala ägarförankringen ger fördelar som värderas högt av marknadens aktörer, säger Claes Malmkvist.