Hem Okategoriserade Boverket ser över serietillverkade hus

Boverket ser över serietillverkade hus

Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att se över kontrollen av serietillverkade hus. Uppdraget, som ingår i regeringens bostadspaket, har som syfte att underlätta byggandet av standardiserade bostäder.

– Såväl för leverantörer av serietillverkade hus, byggbolag och kommuner finns fördelar att vinna om en byggnad som bedömts motsvara lagstiftningens krav kan uppföras på flera platser på samma villkor, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Bostadsbyggandet behöver öka för att möta efterfrågan hos en snabbt växande befolkning. En av regeringens metoder för att sänka byggkostnaderna och därmed öka försäljningen av billigare bostäder är att möjliggöra återanvändning av t.ex. ritningar, konstruktioner och utrustning i många projekt. En förutsättning är att det finns planlagd mark för bostäder där villkoren är sådana att standardiserade byggnader ryms inom planen, men det kan även uppstå hinder genom att kommunerna har olika krav på byggnaderna. I lagstiftningen är utgångspunkten att varje byggnad ska bedömas individuellt.

– Ett system med en decentraliserad bedömning och tillsyn i 290 kommuner kan göra det svårt att uppnå dessa fördelar eftersom varje kommun möter den aktuella byggnaden bara vid något enstaka tillfälle, säger Peter Eriksson.