Hem Hållbarhet Tunga betongtransporter ofta dåligt surrade

Tunga betongtransporter ofta dåligt surrade

Arbetsmiljöverket slår nu larm om stora säkerhetsrisker och arbetsmiljöproblem med dåligt surrad last. Vid häftiga inbromsningar har betongfundament åkt ut i vägbanan eller landat på personbilar.

– Lasten kan slita sig när man behöver bromsa eller väja. Antingen kan lasten gå ut genom kapellsidorna, eller så lossnar lasten och åker framåt, och skadar framstam, så att godset kommer in mot hytten eller till och med in i hytten, säger Mikael Roos, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, till Ekot.

Under de senaste fem åren har det årligen anmälts ett par hundra arbetsplatsolyckor som orsakats av att lasten har kommit i rullning eller slitit sig.

– Sjuttio procent av lasten som rullar på våra vägar har dålig lastsäkring. Det är otroligt stora brister. Vi kan hitta gods som är säkrat till tjugo procent av det som skulle ha säkrats. När det är säkrat upp till femtio procent då kan det se bra ut. Men bristerna när det gäller tungt gods, de är gigantiska, säger Mikael Roos.

“Det är otroligt stora brister.”

Han samarbetar med trafikpolisen på E4 där han inspekterar arbetsmiljön för yrkeschaufförer. Han uppskattar att av alla tyngre transporter med exempelvis betong och stål så brister sjuttio procent av lasterna i att vara tillräckligt säkrade. Många förare saknar kunskaper i hur en last ska säkras för att inte röra sig och dessutom är många av fordonen som används inte anpassade för tungt gods.

– Det beror på att man köper transporten från industrier där den som kan köra billigast får uppdraget. Det här ser vi kontinuerligt, säger Mikael Roos.

Mårten Johansson, tekniskt ansvarig vid branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag, är medveten om situationen på vägarna.

– Jag vet att det förekommer att man skickar gods med fordon som inte har fullständig utrustning för att göra ett hundraprocentigt jobb när det gäller lastsäkring. Industrin måste ta sitt ansvar att beställa transporterna av åkerier som de vet har rätt kompetens och rätt teknisk utrustning.

Enligt Mårten Johansson har även åkerierna ett ansvar för att utbilda personalen så att de följer regelverket.

– De allra flesta gör det på ett bra sätt, men det förekommer brister.