Hem Okategoriserade “Svårare ta klivet in på bostadsmarknaden”

“Svårare ta klivet in på bostadsmarknaden”

På grund av bristen på bostäder blir det allt svårare för unga vuxna att skaffa ett eget hem. En Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Skanska visar att en av tre personer mellan 18 och 30 år saknar en egen bostad.

– De åtgärder som införts för att dämpa den snabba prisutvecklingen på bostadsmarknaden har gjort det svårare för unga att ta klivet in på bostadsmarknaden och köpa sin första bostad, säger Magnus Lambertsson, marknadschef på Skanska Nya Hem, i ett pressmeddelande.

Skanskas Sifo-undersökning visar också att var femte ung storstadsbo behöver låna pengar av föräldrarna för att kunna få en egen bostad. Ett skuldkvotstak skulle ytterligare försvåra för unga bostadsköpare som upplever att kraven för att beviljas ett bostadslån redan är för höga.

– Skuldkvotstaket som nu diskuteras är en åtgärd som ytterligare skulle drabba unga hårt, samtidigt som köerna till hyresrätter blir allt längre. Att i det läget införa ytterligare åtgärder som påverkar ungas möjlighet att köpa vore olyckligt, säger Magnus Lambertsson.

Mer än häften, 55 pocent, av de tillfrågade i undersökningen anger att boendekostnaden måste bli lägre för att de ska ha en möjlighet att skaffa egen bostad. Var fjärde person mellan 18-30 år tycker att kravet på kontantinsatsen bör vara lägre.

“Denna situation skapar två läger”

– Många föräldrar med ekonomisk möjlighet att hjälpa sina barn att köpa en bostad gör gärna det idag. Men det finns väldigt många unga vuxna som inte har föräldrar med varken möjligheten eller viljan. Denna situation skapar två läger och de som inte har råd börjar ofta jämföra sig med andra och känner sig hela tiden steget efter. Detta leder oftast till ett försämrat välmående hos unga vuxna, säger Jenny Rickardson, leg psykolog vid Psykologifabriken.

Undersökningen genomfördes i april i år via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet. 1010 respondenter fördelades jämt mellan de två undergrupperna: 18-30 år utan barn och 31-65 år med hemmaboende barn.