Hem Okategoriserade Fortsatt högtryck men bromsande tillväxt

Fortsatt högtryck men bromsande tillväxt

Industrifaktas konjunkturmätning visar att högtrycket i byggbranschen består, men att den starka tillväxten kan vara på väg att bromsas upp.

Det senaste halvåret har arbetsvolymen hos konsulter som kommer in tidigt i byggprocessen, det vill säga arkitekter och byggtekniska konsulter, ökat sin arbetsvolym med ca 4,5 procent. Enligt Industrifakta visar detta på en fortsatt god tillväxt för husbyggnadsinvesteringarna under det kommande året. Enligt indikatorerna för arbetsbelastningen hos konsulterna de kommande sex månaderna ser däremot den starka tillväxten på byggmarknaden ut att att bromsa in. Konsultföretagens orderstock för de kommande sex månaderna endast ser ut att växa med moderata 2,5 procent vilket inte alls är en dålig siffra.

– Men det är en en tydlig försvagning mot tidigare takt, säger Jens Linderoth på Industrifakta.

Enligt Linderoth kan det bortsett från en allmän konjunkturavmattning ha att göra med konsultföretagens stora problem med att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket kan innebära svårigheter med att hantera en större ordertillväxt än vad vi ser idag.