Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betong istället för gummiduk?

Fråga Experten: Betong istället för gummiduk?

Fråga Experten

Jag bor i Stockholmsområdet och har en gammal damm som av förra ägaren användes till prydnad för växter och fisk. Dammen organiskt formad och är ca 7×5,5 meter och som djupast 1,4 M med en gummiduk som tätar den. Min plan är att göra om denna damm till en baddamm och istället för gummiduk skulle jag vilja använda betong. Vad skulle ni rekommendera för underlag, armering och typ av betong för att klara denna typ av konstruktion? Behöver jag tömma poolen på vatten vintertid eller i varje fall minska vattenmängd eller täcka över poolen för att minska riskerna med frostskador?
/Ove

En av många fördelar med betong är dess formbarhet. En stor del av jobbet ligger ofta i att bygga en bra och stabil form, och att tillverka en lite större gjutform med organisk utformning kan ibland kräva lite mer arbete. En annan fördel med betong är att det är relativt tätt material, men ett problem kan vara att dess krympning kan ge sprickbildning (om bristfälligt härdning eller för lite sprickarmering). Och med sprickor kan betongkonstruktionen vattentäthet försämras betydligt. Så för att säkerställa tätheten är det en fördel om du har möjlighet att låta gummiduken vara kvar. På denna lägger du sedan ut och formar till ett grövre puts- eller golvnät (ex. 2,5/50 mm) på distanser så det hamnar någorlunda mitt i tvärsnittet. Du bör nog komma upp i åtminstone 50 mm betongtjocklek. Om du kommer ha klorerat vatten i dammen kan det vara lämpligt om armeringen är av rostfritt stål, och gärna en betong med anläggningscement och någorlunda lågt vct (max ca 0,45). För att klara frosten bör betongen vara lufttillsatt (ca 4,5% lufthalt, men gärna mer då hög fuktmätrtnad), vilket är extra viktigt om vattnet är klorerat. Sluttar väggarna inte allt för mycket funkar det att lägga på betong med relativt trög konsistens, men vid kraftigare lutning kan man behöva göra betongen mer “modellerbar” genom att förslagsvis blanda i små pp-fibrer (ca 2 gram per liter betong), vilka också hjälper till att minska tidiga krympsprickor. Betongen packas så den kompakteras väl och fyller ut ordentligt och omsluter armeringen. Ytan glättas sedan för hand tills önskad ytfinish uppnås, ett moment som kan kräva lite handlag och arbetskraft. Det kan krävas lite övning för att hitta rätt konsistens och få till utläggningen och glättningen.

Vattna inte betongen innan den har hårdnat, det kan annars försämra frostresistensen betydligt. Täck och skydda betongen från uttorkning, framför allt i tidig ålder, och håll fuktig gärna minst ett par veckor. För att få till en riktigt slät och jämn yta kan du sedan diamantslipa ytan, det finns bra maskiner att hyra för detta. Du kan kolla med företag som bygger pool-formade skateboardramper av betong, det brukar använda liknande gjutteknik. Någon typ av ytbehandling (ex. vattenglas) kan sedan vara lämpligt för att dammbinda samt göra ytan mer smutstålig och hygienisk. Så använder du en lufttillsatt betong med någorlunda lågt vct skall den klara frosten utan problem, och du behöver inte tömma eller täcka poolen vintertid. Är vattnet klorerat kan det vara lämpligt att använda en anläggningsbetong och om möjligt rostfri armering.

Oskar Esping, tekn. dr. Färdig Betong, och Thomas Concrete Group