Hem Okategoriserade Regeringen vill förenkla bostadsbyggandet

Regeringen vill förenkla bostadsbyggandet

Regeringen kommer att satsa 55 miljoner kr om året för att göra det snabbare, enklare och billigare att bygga bostäder. De omfattande reglerna ska bli förenklade och handläggningstiderna kortare.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen byggs fler bostäder än på många år i Sverige, men det är ändå inte tillräckligt. Därför görs nu den största bostadspolitiska satsningen på 20 år som kan delas upp i tre delar:

1. Snabbare handläggning hos länsstyrelserna

Under 2013–2016 har länsstyrelserna fått extra resurser för att korta handläggningstiderna för överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen, t.ex. bygglov och detaljplaner. Satsningen har lett till att länsstyrelsernas handläggningstider har förkortats avsevärt och att variationerna mellan länsstyrelserna har minskat väsentligt.

Regeringen föreslår nu att länsstyrelserna tillförs 30 miljoner kronor per år 2017-18 och därefter 25 miljoner kronor per år. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för ett ännu större bostadsbyggande genom att se till att det finns resurser för detalj­planering och handläggning av överklagade ärenden hos länsstyrelserna.

Dessutom skärper regeringen målen för länsstyrelsens handläggningstider för överklagade bygglov och förhandsbesked. Permanentbostäder ska prioriteras framför andra ärenden.

2. Kunskapslyft inom plan- och byggområdet

Kompetensbrist hos kommuner och länsstyrelser leder till att det finns brister i hur plan- och bygglagstiftningen tillämpas i landet, bland annat när det gäller enhetlighet och effektivitet. Regeringen tillför nu ytterligare resurser så att Boverket kan dels fortsätta ett påbörjat kunskapslyft riktat till handläggare hos kommuner och länsstyrelser kring plan- och bygglagstiftningen, dels genomföra en välbehövlig satsning på vägledning kring hur regelverket bör tillämpas för en smidigare plan- och byggprocess.

3. Översyn av Boverkets bygg- och konstruktionsregler

Regeringen anslår i budgetpropositionen 10 miljoner kronor per år under 2017–2019 för att identifiera regler som gör det svårare, långsammare eller dyrare än nödvändigt att bygga. Avsikten är att en systematisk och grundlig översyn ska göras av bland annat Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Syftet med översynen är att modernisera och förenkla regelverket och samtidigt främja konkurrensen och ett långsiktigt hållbart byggande. Resultatet kan bli att krav tas bort, förändras eller att vägledning tas fram för att gällande regler lättare ska kunna förstås.

Förslagen i budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.