Hem Hållbarhet Bostadsbristen slår hårt mot unga

Bostadsbristen slår hårt mot unga

En ny undersökning från TNS Sifo på beställning av Skanska visar att var femte person mellan 18 och 30 år har flyttat fyra eller fler gånger under de senaste fem åren. 

Enligt kartläggningen av de unga bostadssituation saknar en tredjedel av landets unga vuxna en egen bostad. Lösningen blir att ständigt tvingas flytta runt mellan temporära boenden. Sifo-undersökningen som genomförts i samband med bostadskampanjen #EttEgetHem visar också att var femte ung vuxen flyttar från en bostad mot sin vilja.

– Förutsättningarna på bostadsmarknaden har skapat en kris där unga har svårt att överhuvudtaget komma in på bostadsmarknaden. I landets storstadsregioner bor i dag var tionde ung vuxen i ett andra- eller tredjehandskontrakt. För att förbättra ungas förutsättningar är det viktigt att det inte skapas fler trösklar, som exempelvis skuldkvotstak. Dessutom behöver rörligheten på bostadsmarknaden öka så att fler billiga lägenheter ur det äldre beståndet blir tillgängliga, säger Magnus Lambertsson, marknadschef Skanska Nya Hem.

Närmare sex av tio, 58 procent, i undersökningen tycker att en egen bostad är viktigt för att de ska kunna känna sig trygga. Två av tre personer mellan 18 och 30 år anser också att en egen bostad är avgörande för att de ska kunna gå vidare i livet.

– Att känna en osäkerhet på hur länge en kan bo på ett visst ställe påverkar ens möjligheter att finna sig tillrätta i livet. Inom miljöpsykologi pratar man om hemmet som en trygg plats och tillflyktsort. Saknas tryggheten som en bostad kan ge så är det större risk att människor drabbas av psykisk ohälsa, säger Jenny Rickardson, leg psykolog vid Psykologifabriken.

Undersökningen genomfördes i april 2016 via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1010 respondenter fördelat jämt mellan de två undergrupperna: 18-30 år utan barn och 31-65 år med hemmaboende barn.