Hem Hållbarhet Abetong prioriterar säkerheten

Abetong prioriterar säkerheten

I slutet av september varje år är det dags för Abetongs säkerhetsvecka då samtliga medarbetare deltar i extra informations- och utbildningstillfällen.

– Vi genomför nu en intensiv vecka med dagliga aktiviteter som ligger utöver det löpande säkerhetsarbetet och som ska öka medvetenheten hos våra medarbetare om vikten av korrekt skyddsutrustning och säkra arbetsmetoder. Alla fabriker och kontor inom Abetong har tagit fram en plan för vad som ska hända under säkerhetsveckan, berättar Jörgen Persson, vvd på Abetong.

Säkerhetsveckan genomförs sedan flera år inom hela HeidelbergCement-koncernen där Abetong ingår. Exempel på fokusområden under veckan är processbrytning, riskanalyser vid tillfälliga arbeten och krishantering. Inför säkerhetsveckan tar medarbetare, chefer och interna säkerhetsrådgivare underlag för viktiga frågor vilket resulterar i bland annat övningar, utbildningsmaterial och föreläsningar.

– Säkerhetsveckan är en viktig del i vår strävan att förebygga olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig mer och bli ännu bättre, säger Jörgen Persson.